Nezaměstnaní Britové vybírají v bohatších zemích Evropské unie víc na sociálních dávkách a příspěvcích, než kolik žádají občané dotyčných zemí v Británii. Informoval o tom list The Guardian. Britská vláda už delší dobu tvrdí, že migranti na britské ostrovy proudí kvůli lepším sociálním dávkám.

Výzkum tohoto listu zjistil, že nejméně 30 tisíc Britů požaduje dávky v nezaměstnanosti v zemích po celé EU. The Guardian svá zjištění opřel o údaje získané z 23 dalších států unie. Vyplynulo z nich například i to, že čtyřikrát víc Britů pobírá dávky v nezaměstnanosti v Německu, než kolik Němců je dostává v Británii. A počet nezaměstnaných Britů na dávkách v Irsku převyšuje počet Irů pobírajících stejné příspěvky v Británii poměrem pět ku jedné.

Guardian, dávkyA nejenže mnohem víc Britů v těchto zemích pobírá dávky než naopak; často platí, že dávky a příspěvky v Evropě jsou mnohem štědřejší než v Británii. Brit ve Francii dostane třikrát víc než nezaměstnaný Francouz v Británii, dodal The Guardian.

Ve Finsku, Švédsku, Dánsku, Belgii, Lucembursku, Německu, Rakousku, Francii a Irsku je počet Britů pobírajících dávky v nezaměstnanosti téměř třikrát vyšší než počet občanů těchto zemí pobírajících stejné příspěvky ve Velké Británii – 23 011 Britů vůči 8720 občanům těchto devíti zemí v Británii.

Tato zjištění nabízejí mnohem rozmanitější pohled napříč Evropou než zjednodušená verze, jakou malují ti, kdo brojí proti imigraci a Evropské unii v čele se Stranou nezávislosti Spojeného království (UKIP) a částí Konzervativní strany Davida Camerona.

Údaje ukazují, že poměr Britů žádajících o sociální dávky je v zemích EU rozdělen od západu na východ – a v chudších východoevropských zemích, které se k Evropské unii připojily během posledního desetiletí, je situace velmi odlišná. Tady o dávky v nezaměstnanosti prakticky žádní Britové nežádají; z téměř 30 tisíc Britů na dávkách v nezaměstnanosti v jiných zemích EU jich jen 62 pobírá tyto příspěvky v deseti zemích, které do unie vstoupily po roce 2004.

Česká republika do Evropské unie vstoupila 1. května 2004. Podle tabulky, kterou zveřejnil The Guardian, v České republice pobírá dávky v nezaměstnanosti 23 Britů, zatímco v Británii je na stejných příspěvcích 4560 obyvatel České republiky. Pro Slovensko, které vstoupilo do EU stejně jako Česko, je tento poměr pět ku 6690.

Související