Po celé roky se Japonci snaží najít příčiny klesající porodnosti a zmenšující se populace. Jeden z nových průzkumů ale teď naznačuje, že odpověď může být velmi prostá - celá země se kolektivně vzdává sexu. Polovina Japonců a 45 procent všech sezdaných lidí totiž připustilo, že v předchozím měsíci neměli pohlavní styk. To je zjištění, které může mít alarmující dopady na zemi čelící dlouhodobé demografické krizi.

Průzkum, který provedl Japonský svaz pro plánování rodičovství, dosvědčuje, že roste počet takzvaných "býložravých mužů". Tento termín se používá pro muže, kteří opovrhují honbou za tradičními věcmi, jako jsou rychlá auta, kariéra či přítelkyně. Odborníci tvrdí, že jde o ztrátu mužské sebedůvěry, která odráží stagnaci japonské ekonomiky.

Podle průzkumu provedeného loni v září má 18 procent mužů o sex buď jen malý zájem, nebo ho vysloveně nenávidí. Ve věkové skupině 25 až 29 let tento počet stoupá na více než 20 procent. To je dvaapůlkrát víc než v roce 2008.

Z dotázaných ve věku 16 až 49 let pak 49 procent uvedlo, že v předchozím měsíci neměli pohlavní styk. To je nárůst o pět procentních bodů oproti poslednímu průzkumu na toto téma provedenému v roce 2012. Mezi sezdanými Japonci dalo stejnou odpověď 36 procent mužů a 50 procent žen.

Jako hlavní důvod života bez sexu uvádělo 21 procent dotázaných mužů "příliš velkou únavu po práci" a 16 procent uvedlo, že s pohlavním stykem přestali, když jejich žena porodila. Téměř čtvrtina žen uvedla, že sex je "otravný" a 18 procent se na něj cítilo příliš unavených.

Vládní údaje zveřejněné tento měsíc ukázaly, že se japonská populace během posledního roku smrskla o dosud největší zaznamenaný počet. V roce 2014 zemřelo 1,27 milionu lidí, ale narodilo se pouze 1,001 milionu dětí; to představuje populační deficit 268 tisíc lidí.

Porodnost, tedy počet dětí, které žena průměrně porodí za svého života, je v Japonsku jedna z nejnižších na světě - činí 1,43. Pro udržení populace je přitom nutná porodnost 2,1. Výsledkem je demografická krize, kdy čím dál vyšší počet déle žijících důchodců závisí na sociálním zajištění financovaném klesající populací mladších daňových poplatníků, upozorňuje list The Times.

Japonští muži jsou na sex příliš unavení

Během let, kdy tento klesající populační trend pokračuje, se pro čím dál tím nižší porodnost objevily různé důvody, od vysokých nákladů na vychování dítěte až po nedostatek dětských zařízení pro pracující matky. Ale zdá se, že důvod může být ten úplně nejzákladnější - všeobecný nezájem o sex, který je nejmarkantnější mezi sezdanými páry.

Lékaři a sociologové nabídli celou škálu vysvětlení. Jedním je životní styl mnoha městských mužů, kteří v Japonsku brzy ráno odcházejí z domova, večer se vracejí pozdě a víkendy buď prospí, anebo stráví společenským životem se svými kolegy. I ženy jsou zaměstnané častěji než v uplynulých desetiletích a mají na manžela méně času.

Některé páry ani nepředpokládají, že by s pohlavním životem po narození dítěte pokračovaly. A moc soukromí nenabízejí ani malé byty s tenkými stěnami. Ovšem průzkum také potvrdil nárůst počtu zmíněných "býložravých mužů", kterým se také říká "holčičí muži". Ti neusilují o prestižní zaměstnání; místo toho mají méně placené práce, s ženami udržují jen čistě přátelské vztahy a ve volném čase nakupují.

Tento fenomén je předmětem značného zájmu japonských sdělovacích prostředků a dal vzniknout celé řadě knih s názvy jako 'Muži, co nosí podprsenky, a ženy, co je nenosí', případně 'Býložraví holčičí muži mění Japonsko'.

Související