Libyjští radikálové, kteří se hlásí k hnutí Islámský stát, začali prý po vzoru své mateřské organizace ničit památky upomínající na jiné kultury a vyznání. Pod lžícemi bagrů a kladivy prý zmizelo v této severoafrické zemi několik súfiských svatyní. Informoval o tom deník The Daily Mail.

Fotografie zachycující demolici památek zveřejnila libyjská odnož IS na svém twitterovém účtu. Muži, kteří svatyně ničí, jsou údajně členy "náboženské policie". Není zcela jasné, kdy ani kde k ničení pamětihodností došlo. Sami autoři příspěvku uvádějí, že se tak stalo v "Tripoliské provincii".

Radikální skupiny, které se hlásí k IS po celém muslimském světě, se často označují za provincie chalífátu, jenž loni v červnu na území Sýrie a Iráku vyhlásil vůdce IS abú Bakr Bagdádí. Například egyptská odnož IS se označuje za Sinajskou provincii.

Súfismus je mystická forma islámu, která se objevila v 8. století a je plná rituálů a zaříkávání. Na rozdíl od islamismu se vyznačuje velkou tolerancí. Hrobky svatých mužů súfismu považují radikálové za modlářství. Případy jejich ničení se objevily už i na jiných místech muslimského světa, například v maliském Timbuktu.

Ničení památek na území severního Iráku v posledních dnech vyvolalo protesty světové veřejnosti. Cílem destrukce islamistů se stala vzácná archeologická naleziště na místě starověkých měst Hatra, Nimrúd, Ninive či Chorsábád. Rozbili také exponáty v mosulském muzeu a vypálili údajně i tamní knihovnu s přinejmenším 8000 vzácných svazků. Právě v souvislosti s tím vzrostly i obavy Libyjců o osud jejich vzácných antických památek.

Související