Ministři zahraničí zemí Evropské unie se v pondělí v Bruselu rozhodli uvést do praxe stabilizační a asociační dohodu s Bosnou a Hercegovinou, která této balkánské zemi otevírá cestu k možnému členství v evropském bloku. K ratifikaci dohody, která byla podepsána již v roce 2008, se EU rozhodla poté, co se bosenský parlament v únoru zavázal provést unií vyžadované ekonomické a politické reformy.

Naplnění asociační a stabilizační dohody, která je jedním z předstupňů budoucího členství, pro Sarajevo znamená lepší přístup k unijním fondům a také rámec dalšího integračního procesu, poznamenala agentura Reuters. K uskutečnění dohody od jejího podepsání v roce 2008 nikdy nedošlo, neboť Brusel požadoval písemné závazky k reformám od představitelů všech tří hlavních bosenských národů - převážně Bosňáků, bosenských Chorvatů a bosenských Srbů.

V zemi, kterou od konce války (1992-1995) tvoří dvě entity s výraznou autonomií, bosňácko-chorvatská Federace Bosny a Hercegoviny a Republika srbská, je ale velmi komplikované uzavřít jakýkoli kompromis na celostátní úrovni. Zatímco většinou muslimští Bosňáci usilují o větší centralizaci země, někteří předáci katolických Chorvatů žádají větší autonomii pro svůj národ a pravoslavní Srbové zase tíhnou spíše k samostatnosti.

I přes komplikace ale v únoru bosenský parlament přijal prohlášení, které zmíněný závazek k reformám obsahuje. Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která se zasedání bosenského zákonodárného sboru zúčastnila, krok parlamentu ocenila.

Zda Bosna a Hercegovina, která trpí neutěšenou hospodářskou situací a všudypřítomnou korupcí, nyní skutečně rychle přistoupí ke slíbeným reformám, není vůbec jisté. Například prezident RS Milorad Dodik a jeho Svaz nezávislých sociálních demokratů (SNSD) trvají na odměřeném postoji.

Související