Série zákonů o likvidaci komunistického dědictví, které ve čtvrtek schválil ukrajinský parlament, postavila před místní správní orgány ukrajinských obcí a měst těžký úkol.

Mají zlikvidovat veškeré viditelné pozůstatky dřívější sovětské moci, odstranit pěticípé rudé hvězdy, srpy a kladiva, přejmenovat tisíce ulic a hlavně strhnout pomníky sovětských vůdců, jichž jsou na Ukrajině stále ještě stovky. Hotovo má být podle zákona do šesti měsíců. Mimoto v dalších schválených zákonech poslanci zpřístupnili všechny dosud tajné archivy někdejší sovětské tajné policie

Podle ukrajinských médií je zákon mimořádně důsledný. Obsahuje mimo jiné zákaz přehrávání sovětské hymny nebo zničení všech hesel sovětských vůdců na veřejných budovách.

Na veřejnosti se nesmí objevit sovětská vlajka ani vlajky dřívějších sovětských republik či sovětských satelitů, pokud nezůstaly dodnes státními vlajkami. Zničeny musejí být i veškeré nápisy, které by obsahovaly slova "Komunistická strana Sovětského svazu".

Přejmenovány musejí být během půl roku nejen ulice pojmenované po komunistických funkcionářích, ale i desítky, možná stovky měst a obcí, jejichž místopisný název přímo odkazuje na sovětskou minulost.

Zvlášť obtížná bude demontáž kamenných, bronzových či betonových pomníků bolševických velikánů, které dodnes okupují centra mnoha ukrajinských měst. Přestože od loňského převratu byly už ty největší exempláře sovětského vůdce Vladimira Uljanova-Lenina strženy, mnohde zakladatel SSSR na svůj trpký konec teprve čeká.

Poslanci otevřeli archivy KGB

Ukrajinský parlament ve čtvrtek také schválil zákon odsuzující komunistický a nacistický režim na Ukrajině. Pro zákon, který zakazuje popírání zločinného charakteru těchto režimů a používání jejich symbolů na veřejnosti, hlasovalo 254 zákonodárců, tedy více než nadpoloviční většina. Poslanci rovněž rozhodli o zpřístupnění všech dosud tajných archivů někdejší sovětské tajné policie.

"Tento zákon nezakazuje ideologie, protože to by bylo v demokratické zemi nepřijatelné, ale zakazuje totalitní režimy jakéhokoliv zabarvení - fašistické, komunistické či jiné. Totalita je na Ukrajině zakázána," prohlásil jeden ze spoluautorů předlohy Jurij Lucenko ze strany prezidenta Petra Porošenka.

Nový zákon také ukládá státu povinnost zkoumat a objasňovat zločiny totalitních režimů, aby se nemohly opakovat. Napomoci tomu má i odtajnění archivů bývalého sovětského Výboru státní bezpečnosti (KGB) a jeho předchůdců, kteří v SSSR působili v roli politické policie. Zpřístupněny mají být, stejně jako je tomu například v pobaltských státech, všechny písemnosti sovětské tajné služby od roku 1917.

Kyjev zahájil cenzuru ruské televize

Ukrajinská Národní rada pro televizní a rozhlasové vysílání ve čtvrtek zahájila cenzuru ruských televizních pořadů, která má zabránit šíření ruské propagandy v zemi. Zákon o "ochraně informačního prostoru" podepsal prezident Petro Porošenko počátkem dubna. Ukrajinské televizní stanice, které se proti zákonu prohřeší, bude cenzurní orgán zatím jen varovat, od července ale budou vystaveny pokutám.

Programová skladba ukrajinských kanálů nesmí od čtvrtka obsahovat ruské filmy či jiné pořady propagující armádu nebo "jiné ozbrojené složky ruského agresora", nařizuje podle agentury Unian Porošenkův zákon. Kdo ho poruší, bude zatím jen varován dopisem. "Od července ale budeme sepisovat protokoly o pokutách," uvedl šéf televizní rady Jurij Artemenko. Jaké výše mají pokuty dosahovat, ukrajinská média neuvádějí.

Šéf ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksandr Turčynov ve čtvrtek v parlamentu poslancům přednesl návrh nové bezpečnostní strategie státu, který počítá i s posílením "informační bezpečnosti".

Při ministerstvu informací, které loni nově zřídila proevropská ukrajinská vláda, má vzniknout speciální orgán, který se má obranou proti útočné propagandě ze zahraničí zabývat. Kromě cenzurních zásahů půjde i o posílení "ofenzivních" kroků na poli výměny informací.

Související