Evropské země stižené migrační vlnou musí vyvinout větší úsilí k vyřešení uprchlické krize ve Středomoří a na svých územích. Prohlásil to generální tajemník OSN Pan Ki-mun, který zároveň oznámil, že na toto téma uspořádá na konci září speciální schůzi na okraj Valného shromáždění OSN.

Šéf OSN vyslovil "zděšení a zármutek nad smrtí uprchlíků a přistěhovalců" v Evropě a Středomoří. Zmínil se také o nálezu 71 mrtvých těl migrantů, pravděpodobně ze Sýrie, v kamionu v Rakousku a o ztroskotání další lodi u Libye, při kterém zahynulo nejméně 76 osob.

Podle něho by země potýkající se s migrační krizí měly zajistit bezpečnost a právní podporu migrantům cestujícím na starý kontinent. Činit tak mají lidsky, se soucitem a v souladu se svými mezinárodními závazky.

"Když se posuzují žádosti o azyl, státy by neměly činit rozdíly na základě náboženství či totožnosti. A také nemohou nutit lidi k návratu do míst, z kterých uprchli, pokud existuje zřejmé nebezpečí, že budou cílem pronásledování nebo útoků," dodal Pan Ki-mun.

"To není jen otázka mezinárodního práva, to je také naší povinností jakožto lidských bytostí," dodal.

Pan také vyzval příslušné země, aby prokázaly větší odhodlání k vyřešení konfliktů a jiných problémů, které nutí lidi k útěku. Bez toho se počet migrantů, dosahující více než 40 tisíc denně, bude prý zvyšovat.

Solidaritu chce i německý Svaz vyhnanců

Solidaritu s běženci žádá po Evropské unii i německý Svaz vyhnanců. Šéf organizace, která sdružuje spolky německých poválečných vysídlenců, Bernd Fabritius zároveň zdůraznil, že je nutné rozlišovat mezi běženci a mezi lidmi, kteří hledají v emigraci ekonomický prospěch.

Němečtí vysídlenci mají podle Fabritiuse ještě větší morální povinnost pomáhat běžencům než ostatní lidé. Připomněl, že i odsunutí Němci byli v minulosti v podobném postavení jako současní uprchlíci. Zároveň podotkl, že nynější běženci mají situaci o to těžší, že pocházejí z jiného kulturního prostředí.

Fabritius u této příležitosti zároveň vyzval Německo, aby se při jednání se svými sousedy nevyhýbalo sporným tématům a mluvilo i o minulosti. Organizaci jde o to, aby středoevropské země uznaly, že byl odsun protiprávní.

Související