Evropský parlament ve středu podpořil plán zavést přísnější národní stropy pro šest hlavních látek znečišťujících ovzduší. Komise a členské státy by se podle něj také měly neprodleně dohodnout na novém nařízení o dodržování emisních norem v reálném provozu.

Na znečištění ovzduší se vedle dopravy a průmyslu podílí také třeba zpracování odpadu nebo samy domácnosti. Evropská komise odhaduje, že špatná kvalita ovzduší způsobuje v EU odhadem 400 tisíc předčasných úmrtí ročně.

Europoslanci ve středu odsouhlasili komisí navrhované stropy pro emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, určitých těkavých organických sloučenin, metanu, amoniaku a pevných částic do 2,5 mikrometru. Dosaženo by jich mělo být v roce 2020, respektive v roce 2030. Budoucí směrnice by podle nich měla přispět rovněž ke snížení emisí rtuti. Stanovení konkrétních cílů by však měla předcházet dopadová studie.

Po středečním hlasování o postoji EP by v příštích měsících měla následovat jednání s členskými státy a s komisí. Teprve po jednáních v trialogu bude podle europoslance Pavla Poce (ČSSD) zřejmější, jaký by mohl být případný vliv na národní legislativu.

"Jistě že vzniknou nějaké nové limity a že se jim budou muset podniky přizpůsobit. To ale neznamená žádné omezení konkurenceschopnosti," uvedl Poc. Tím, že EU zlepší svoje podmínky v ochraně ovzduší, na konkurenceschopnosti podle něj získá. Firmy by se podle něj naopak měly radovat, protože jim následkem špinavého ovzduší "přestanou umírat zákazníci", uvedl s nadsázkou.

HNBYZNYS NA FACEBOOKU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin najdete také na Facebooku.

"Všichni souhlasíme s tím, že problematiku oxidů dusíku musíme urychleně vyřešit," uvedla britská poslankyně Julie Girlingová z konzervativního křídla v EP, do kterého patří i poslanci za českou ODS.

Kvalita ovzduší v EU se během posledních desítek let výrazně zlepšila. Podle Evropské agentury pro životní prostředí má však EU stále daleko k dosažení úrovně, která nepředstavuje nepřijatelné riziko pro občany a pro přírodu.

Související