Finsko se stalo první zemí na světě, která vydala stavební povolení na vybudování trvalého podzemního úložiště jaderného odpadu. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek oznámila finská vláda.

Zařízení vznikne na ostrově Olkiluoto u jaderné elektrárny nedaleko Raumy na jihozápadě země a v provozu by mělo být asi v roce 2023.

Součástí trvalého úložiště bude i zařízení, kde se vyhořelé jaderné palivo nevhodné k dalšímu využití uzavře do speciálních skladovacích kontejnerů. Stavbu navrhla společnost Posiva, kterou za tímto účelem založila dvojice finských provozovatelů jaderných elektráren.

V areálu vyhloubeném v žulovém masivu asi 450 metrů pod povrchem bude v budoucnu uloženo až 6500 tun uranového paliva. Místní obyvatelé se stavbou souhlasí. Podobné plány na trvalé úložiště má i sousední Švédsko. Posiva ale tvrdí, že Švédsko s projektem zaostává za Finskem několik let.

"Je to pro nás velký krok vpřed. Po více než 40 letech jsme skončili výzkum a vývojové práce," uvedl Janne Mokka, který je šéfem společnosti Posiva.

Na světě je asi 270 000 tun vyhořelého paliva, které se většinou skladuje ve vodních nádržích u jaderných elektráren. Takovéto umístění je ale jen krátkodobým řešením, neboť palivo představuje toxickou zátěž na stovky tisíc let.

Podle projektu společnosti Posiva bude odpad umístěn do měděných sudů, přesunut do podzemí a uložen do skladovacích štol. Sudy budou ve štolách zasypány bentonitem, který vzniká zvětráváním mateční čedičové horniny.

Bentonitové lože poslouží jako izolace i ochrana proti případnému posunu skalního masivu. V konečné fázi pak bude každá štola zalita betonem.

Ještě před uvedením zařízení do provozu bude Posiva muset znovu vyhodnotit dopady skladu na životní prostředí a také možnost opětovného vyzvednutí odpadu, pokud to bude v budoucnu nutné.

Předpokládá se, že výstavba úložiště bude stát téměř miliardu eur (27 miliard korun), celkové náklady včetně provozu pro nadcházejících sto let přijdou na 3,5 miliardy eur (asi 95 miliard korun).

Trvalé úložiště jaderného odpadu plánuje i Česká republika. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pro ni navrhla sedm lokalit. Ta konečná má být stanovena do roku 2025. Očekává se, že úložiště by mohlo být uvedeno do provozu v roce 2065.

Související