Římskokatolická církev vzdala veškeré úsilí o konverzi židů a vyzývá v této souvislosti věřící, aby skoncovali se snahou toho dosáhnout. Podle agentury AFP zvláštní teologická komise ve Vatikánu ve čtvrtek vydala stanovisko, že i židé mohou dosáhnout věčného spasení, aniž by se stali křesťany.

Padesát let poté, co církev vydala prohlášení Nostra aetate (V naší době), kterým skoncovala s po staletí trvajícím soupeřením s ostatními náboženstvími a otevřela se dialogu s nimi, zašla ve čtvrtek teologická komise ještě o něco dále než předchozí papež Benedikt XVI. Ten se v roce 2011 vyslovil proti snahám konvertovat židy.

"Přestože židé nemohou uvěřit v Ježíše Krista jako univerzálního Spasitele, patří jim ve spasení určitý díl," uvedla komise v dokumentu, aniž podle AFP upřesnila, jakým způsobem.

Církev se domnívá, že spása člověka může přijít jedině skrze víru v Ježíše Krista. Podle jejího tvrzení jde o Syna Božího, který vstal z mrtvých. Křesťané jsou přitom vedeni k tomu, aby svou víru ve světě šířili a získávali tak do svých řad další věřící.

Vůči židům ale nyní dochází ke změně v přístupu. Katolíci jim mají podle komise svou víru předkládat s "pokorou a citlivostí", tedy uznávat, že i židé jsou nositeli "Božího slova", a to s ohledem na velkou tragédii holokaustu. Podle AFP se tak římskokatolická církev nepřímo hlásí k odpovědnosti za své učení v minulosti, které přispělo k rozvoji antisemitismu v Evropě.

"To v praxi znamená, že katolická církev ani nevede, ani nepodporuje žádnou institucionální misi zvláště zaměřenou na židy," uvedla komise.

Související