Uprchlická krize je historická zkouška pro Evropskou unii. Na sjezdu své Křesťanskodemokratické unie (CDU) v Karlsruhe to v pondělí řekla německá kancléřka Angela Merkelová, zároveň ale vyjádřila přesvědčení, že EU v krizi obstojí. Zdůraznila však, že je třeba pracovat na snížení počtu běženců, kteří do EU i do Německa přichází.

"Evropa ve svých zkouškách vždy obstála a já věřím, že tomu tak bude i nadále. My k tomu přispějeme," prohlásila Merkelová. Zároveň upozornila, že řešení uprchlické krize bude mimořádně náročné, bude vyžadovat trpělivost a evropskou i mezinárodní spolupráci. Kancléřka ale vyzdvihla, že Německo v poválečné historii už prokázalo, že dokáže zvládnout náročné úkoly. Připomněla přitom poválečnou obnovu země a sjednocení v roce 1990.

"I tak silnou zemi jako Německo ale dlouhodobě přetíží vysoký počet uprchlíků," konstatovala však Merkelová v souvislosti s tím, že do země podle oficiálních údajů už přišlo přes milion běženců.

Podle ní je třeba počet přistěhovalců výrazně snížit, což je prý v zájmu všech. "Je to v německém zájmu s ohledem na náročnost úkolu zajistit péči o běžence a integrovat je do společnosti a na pracovní trh," oznámila kancléřka. "A je to i v zájmu uprchlíků samotných, protože nikdo neopouští svou vlast snadno," doplnila.

Merkelová proto vyzvala k posílení ochrany vnějších hranic EU, která je nutná kvůli fungování schengenského prostoru. "V první závažné zkoušce se ukázalo, že ochrana hranic není dostatečná pro skutečně velký příliv běženců," uvedla.

Podle ní je třeba posílit evropskou agenturu Frontex a zajistit fungování registračních středisek pro uprchlíky v Řecku a v Itálii. Kancléřka také vyzvala k solidaritě evropských zemí při rozdělování uprchlíků, kteří do EU přijdou.

Místopředsedkyně CDU Julia Klöcknerová na sjezdu uvedla, že pokud se nepodaří zajistit bezpečnost vnější hranice EU, bude třeba chránit německou státní hranici. "Pokud to bude nutné, budeme muset zintenzivnit kontroly na hranicích s našimi sousedy. Jen tak je možné zastavit převaděče a pašeráky lidí," řekla.

Podle Merkelové je třeba také užší spolupráce Řecka a Turecka při boji proti převaděčům. "Turecko je členem NATO, Řecko je také členem NATO. Turecko vede přístupová jednání s Evropskou unií, Řecko je členem Evropské unie. A přesto na úzkém pruhu moře mezi nimi nevládne zákon, ale vládnou tam pašeráci. A s tím se nesmíme smířit," řekla.

Přímo v Německu je podle kancléřky nutné důsledně vracet do země původu všechny neúspěšné žadatele o azyl. Merkelová však zdůraznila, že každý uprchlík má právo na to, aby úřady spravedlivě posoudily jeho žádost.

Merkelová věnovala uprchlické krizi téměř polovinu své osmdesátiminutové řeči na sjezdu. Kromě problému s běženci se zmínila i o nasazení německé armády do boje proti teroristické organizaci Islámský stát, o transformaci německé energetiky k obnovitelným zdrojům a o zajištění vyrovnaného rozpočtu. Vyjádřila také přesvědčení, že CDU uspěje příští rok v zemských volbách v Bádensku-Württembersku, v Porýní-Falci a v Sasku-Anhaltsku.

Merkelová si po projevu vysloužila několikaminutový potlesk. Většina delegátů následně podpořila její postoj k uprchlické krizi a označila ho za cestu správným směrem. Několik řečníků ve svých projevech zopakovalo frázi "zvládneme to", kterou Merkelová v uprchlické krizi používá.

Související