Obnovení hraničních kontrol uvnitř schengenského prostoru volného pohybu by mohlo francouzskou ekonomiku stát v krátkodobém výhledu až dvě miliardy eur (54 miliard korun) a v dlouhodobém více než deset miliard. Podle agentury AFP to vyplývá z odborné studie, která byla ve středu zveřejněna.

Opuštění Schengenu v reakci na migrační krizi by se v krátkodobém horizontu odrazilo na práci v pohraničí, na cestovním ruchu a na nákladní dopravě, zdůrazňuje ve své zprávě France Stratégie, expertní orgán francouzské vlády.

Pokles příjmů z cestovního ruchu autoři zprávy odhadují mezi 500 miliony až miliardou eur. Francie by také přišla o pět až deset tisíc pracovních sil v pohraničí, což představuje ekonomickou ztrátu ve výši 150 až 300 milionů eur, a to bez započítání nákladů spojených se zvýšením nezaměstnanosti.

Dopad na vývoz a dovoz zboží experti vyčíslili na více než 120 milionů eur ročně v případě omezených kontrol kamionů na hranicích. Ztráty by však byly dvojnásobné, pokud by kontroly byly systematické.

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu by systematické kontroly totožnosti na hranicích měly pro zahraniční obchod vážnější důsledky. HDP by v roce 2025 bylo nižší o 0,5 procenta než nyní, což znamená konstantní ztrátu 13 miliard eur. V celém schengenském prostoru by šlo o pokles HDP o 0,79 procenta, což znamená čistou ztrátu 110 miliard eur, uvedli autoři zprávy.

Upozornili rovněž na to, že obnovení hraničních kontrol by mělo vliv i na zahraniční investice a na tok financí. Ztráty z toho plynoucí lze ale obtížně vyčíslit.

Schengenský prostor je zónou volného pohybu zboží a osob, v němž jsou mezi členskými státy zrušeny hraniční kontroly pro cestující, s výjimkou mimořádných okolností. V posledních měsících ale některé státy Evropské unie, včetně Francie, zavedly na svých hranicích dočasné kontroly kvůli nekontrolovanému přívalu migrantů.

Minulý týden členské země vyzvaly Evropskou komisi k umožnění až dvouletého prodloužení kontrol na některých vnitřních hranicích schengenského prostoru. V současné době je takové opatření omezeno na šest měsíců.

Související