Předpověď, jak bude vypadat svět za 10 let, zveřejnila v pátek soukromá zpravodajská agentura Stratfor. Informoval o tom server news.com. Podle studie čekají mezinárodní systém těžké časy. Země se budou muset vypořádat s válkami, ekonomickým poklesem a čím dál větší politickou nestabilitou.

Některé z předpovědí se už pomalu začaly naplňovat - EU se potýká s problémy spojené s nárůstem nacionalismu a společenskými nepokoji, čínská ekonomika zpomaluje.

Předpovědi Stratforu se v minulosti opakovaně potvrdily. Agentura třeba odhadla neschopnost EU efektivně vyřešit finanční krizi. Předvídala také americko-džihádistickou válku i současnou tendenci USA omezit svoje zahraniční intervence. Mezi předpovědi dalšího vývoje světového dění patří také následující: 

Válka na Blízkém východě skončí

Ačkoliv bude tento proces hodně pozvolný, do roku 2020 se už dva hlavní konflikty na Blízkém východě rozpustí. Stratfor ale varuje před teroristickými útoky, které budou i nadále způsobovat chaos v mezinárodním systému. Některé teroristické skupiny budou v tomto ohledu hodně úspěšné. Všem snahám navzdory budou islamistické milice i nadále dělat západním mocnostem potíže. Jejich činnost ale bude díky častým vojenským intervencím značně omezená.

Evropa bude trpět

Evropa se ocitne na křižovatce. Evropské instituce se pokusí co nejvíce omezit evropskou diverzitu a politickou rozdrobenost. Naopak jednotlivé národy budou tlačit na své lídry, aby přílišnou europeizaci odmítli a bojovali primárně za zájmy "svých lidí".

"Hlavní tendencí evropské politiky bude odklon od mnohonárodnostních řešení problémů k narůstajícímu nacionalismu. Změnu způsobí hlavně narůstající ekonomická, sociální a kulturní odlišnost jednotlivých zemí," varuje Stratfor. EU se už nikdy plně nepodaří získat vliv a důvěryhodnost, o které ji do velké míry připravily (finanční) krize minulých let. Její důležitost bude v budoucím desetileté pozvolně, ale nenávratně upadat.

K tomu přispěje právě nárůst nacionalismu a euroskepticismu mezi jednotlivými členskými zeměmi. Státy se budou stále častěji uchylovat k politice řešící jejich vlastní problémy, aniž by braly v potaz dopad na okolní země. Ačkoliv EU jako taková existovat nepřestane, její politika a vojenské operace budou řízeny "bilaterálními nebo velmi omezenými multilaterálními smlouvami malého významu, které budou fungovat na principu dobrovolnosti, a proto nebudou příliš účinné".

Jednotlivé národy zavedou politiku protekcionalismu a opětovně uzavřou své hranice. Některé z nich už podobná opatření zavedly v souvislosti s největší imigrační krizí od druhé světové války.

Rusko tak, jak ho známe dnes, přestane existovat

Rusko navyšuje svoji agresivitu a regionální teritoriální ambice. Vojenské akce ale nejsou levná záležitost a pro ruské hospodářství v kombinaci s ekonomickými sankcemi představují větší zátěž, než jakou může Moskva zvládnout. V blízké budoucnosti započne boj Ruské federace o vlastní přežití.

"Rusko se pokusí znovu připojit bývalé sovětské republiky. Tím by se mu mohlo podařit vyřešit demografické problémy, rozšířit trh a hlavně uspokojit svoje teritoriální ambice," odhaduje Stratfor. Okolní státy na ruskou agresi zareagují zvýšením ostražitosti a nákladů na zbrojení, což ovlivní celou ekonomiku v regionu.

Zvýšené vojenské výdaje, pokles ceny ropy spolu s přetrvávající vnitřní politickou a demografickou nestabilitou oslabí schopnost Ruska kontrolovat veškeré své území a ve federaci vznikne mocenské vakuum. Vliv Moskvy výrazně oslabí a tím poskytne utlačovaným národům šanci na vytvoření vlastních, semiautonomních regionů.

"Očekáváme, že autorita Moskvy poklesne a to povede k oficiálnímu i neoficiálnímu rozdrobení Ruska," varuje studie. "Je velmi nepravděpodobné, že by Rusko v takové podobě mohlo delší dobu přežít." Oslabení Ruska využijí Polsko, Maďarsko a Rumunsko k tomu, aby se pokusily vydobýt si zpátky území, o která je Moskva v minulosti obrala.

Turecko získá moc

Evropa a USA měly kdysi nad územími na Blízkém východě a v severní Africe velký vliv. Většina tamějších států vznikla právě s přispěním západních mocností. Dnes ale můžeme sledovat značný pokles tohoto vlivu, který jde ruku v ruce s neschopností Západu vyřešit nekonečné regionální konflikty, které se v daných částech světa odehrávají.

Turecko, jehož jižní hranice má k problematickému blízkovýchodnímu regionu nejblíže, bude pozvolna zataženo do těchto potyček. První projevy můžeme pozorovat už dnes. Silné Turecko z těchto konfliktů vzejde vítězné a tím se stane hlavním konkurentem Íránu. S podporou od USA dosáhne Turecko statusu hegemona na Blízkém východě. "Ačkoliv teď předstírá nezájem, Turecko dlouhodobě nebude tolerovat chaos na svých hranicích," tvrdí Stratfor.

Čína zpomalí

Podle studie je Čína u konce cyklu rychlého růstu umožněného nízkými mzdami. Komunistická velmoc vstupuje do nové "normální fáze", kterou logicky bude doprovázet také mnohem pomalejší ekonomický progres. "Čína bude na světových trzích i nadále zaujímat dominantní pozici, přestane být ale motorem globální ekonomiky, tak jako je dnes," předpovídá Stratfor.

Toto místo převezme skupina 16 států, které zahrnují velkou část jihovýchodní Asie, východní Afriky a část Latinské Ameriky. Podle předpovědi Peking ztratí také část svého vojenského vlivu a post vojenského hegemona v regionu převezme Japonsko.

USA se stáhnou

Ačkoliv zůstanou i nadále světovou ekonomickou, politickou i vojenskou velmocí, USA, poučené svými neúspěchy z minulosti, se znatelně stáhnou a budou daleko méně zasahovat do světového dění, než tomu je doposud. Washington si bude konflikty, do kterých se zapojí, vybírat daleko pečlivěji.

"Na zásadní bezpečnostní hrozby USA odpovědí adekvátní silou, ale nebudou nadále sloužit jako jakýsi hlídač světového pořádku, jak tomu bylo v minulých letech," předpovídá Stratfor.

Německo ztratí moc

Ačkoliv Berlín vyšel z hospodářské krize silnější než dříve, jeho export ho činí velmi zranitelným. Tvoří totiž 50 procent jeho HDP a kvůli tomu je německá ekonomika hodně provázaná s okolními zeměmi. "Čtvrtá největší ekonomika světa je tím do jisté míry zcela odkázaná na ostatní státy," říká Stratfor.

Zvýšený protekcionalismus popsaný v 2. bodě negativně ovlivní německý export a povede k zásadnímu hospodářskému poklesu, který v dalším desetiletí sníží relevanci a vliv Německa.

Polsko se stane novou velmocí

Stratfor zaznamenal v posledních letech nezanedbatelný nárůst ekonomického a politického vlivu Polska. Tento slibný rozvoj bude i nadále pokračovat, a co víc – ještě se zvětší, jak Polsko rozšíří svoje obchodní vztahy s okolními státy.
Takový vývoj ovšem na druhou stranu příliš nepotěší Ruskou federaci, protože Polsko je předurčeno stát se lídrem koalice protiruských států. Silným spojencem Varšavy v této alianci bude podle Stratforu Rumunsko.

"Tento bilaterární vztah sehraje důležitou roli v příštích letech. Dva velké státy se spojí proti Rusku a pokusí se získat nazpět území, o která je Moskva v minulosti připravila." Amerika tuto alianci zaměřenou proti svému dlouholetému soupeři podpoří a tím zajistí vzestup nové regionální velmoci.

Blízký východ začne postupně kolabovat

Národní státy, které v minulosti vytvořil Západ, zkolabují. Velká část zmutuje v jednotlivé opoziční strany bojující proti sobě navzájem. Na jejich místě vznikne mocenské vakuum, kterého využijí džihádisté. USA, poučeny z minulosti, se stáhnou a odmítnou na Blízkém východě intervenovat. Veškerá zodpovědnost zůstane na Turecku, které - ač se konfliktu dlouho vyhýbalo - bude nuceno nastolit pořádek na své východní hranici.

Související