Návrh na zrušení sporného odstavce podal za Obvodní soud pro Prahu 8 soudce Petr Novák. Reagoval tím na konkrétní případ lichvy, do nějž opakovaně zasáhl pražský městský soud. Jeho verdikty ovšem obsahovaly protichůdné názory na trestnost jednání muže. Novák se kloní spíše k tomu, že vytýkaný skutek není trestným činem. Měl by ale respektovat opačný názor městského soudu obsažený v jednom ze dvou protichůdných rozhodnutí. 

Svou kritiku postavil Novák zejména na tom, že má-li být soudce nezávislý, musí se rozhodovat nezávisle a neměl by být vázán právními názory, se kterými odůvodněně nesouhlasí. Jediné, čím má být soudce vázán, je zákon. Novák také zdůraznil, že nalézací soudy, které provádějí hlavní líčení, rozhodují obvykle s nejlepší znalostí věci. Odvolací soud si podle něj přečte jenom spis, obžalované nevidí ani neslyší jejich výpovědi. 

Avšak Ústavní soud se s Novákovými názory neztotožnil. Shledal, že sporná část trestního řádu není protiústavní. "Zásadu závaznosti rozhodnutí vyšší instance považuje právní nauka, jakož i Ústavní soud za záruku realizace práva na spravedlivý proces a naopak nerespektování právního názoru odvolacího soudu za porušení principu dvojinstančnosti soudního rozhodování, což ve svém důsledku vede k porušení ústavního pořádku," vysvětlil soudce zpravodaj Tomáš Lichovník.

Ústavní soudci zároveň připomněli, že popsaný princip závaznosti verdiktu odvolacího soudu po zrušení prvoinstančního rozhodnutí je uznáván i v jiných demokratických zemích, například v Rakousku nebo v Německu.

Související