Ústavnímu soudu vadí zejména nařízení vlády účinné od konce loňského října, které upravuje odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Nařízení určuje hodnotu jednoho bodu a přiřazuje ke konkrétním úrazům příslušný počet bodů.

"Rozhodovací činnost soudů při stanovení konkrétních částek odčinění je třeba oprostit od vlivu moci výkonné, která není oprávněna limitovat soudy v přiznávání spravedlivé a dostatečné náhrady," konstatoval v nálezu soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Soudy by podle něj měly při rozhodování postupovat individuálně a zohledňovat konkrétní okolnosti případu.

Kritika odškodňování podle bodů a tabulek z úst Ústavních soudců zazněla, když posuzovali stížnosti zaměstnankyně Kauflandu na postup Krajského soudu v Praze, který jí snížil odškodnění za pracovní úraz z 429 600 korun na 169 800 Kč. Sporné rozhodnutí krajského soudu senát Ústavního soudu v úterý zrušil s tím, že jím bylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces.

Nyní bude na obecných soudech, aby případ znovu projednaly. Při novém posuzování ženina nároku na náhradu škody musí zohlednit verdikt Ústavního soudu. Výsledné odškodnění by mělo co nejvíce odpovídat okolnostem případu a skutečným následkům, které stěžovatelka utrpěla v důsledku pracovního úrazu. Jde zejména o operaci páteře, kterou musela podstoupit a dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti vykonávat práci daného druhu.

Celý text nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Související