Německá Spolková rada, v níž zasedají zástupci vlád německých zemí, v pátek schválila zpřísnění azylových zákonů. Už ve čtvrtek podpořili azylový balíček poslanci a opatření začne platit od 1. března.

Zákony zrychlí azylové řízení, omezí možnost spojování rodin běženců a zjednoduší vypovídání uprchlíků, kteří se v Německu dopustí trestného činu. Zástupci spolkových zemí ale zároveň vyzvali vládu, aby se ve větší míře zaměřila na integraci těch uprchlíků, kteří v Německu zůstanou.

Balíček zákonů zavádí zrychlené azylové řízení. Vztahovat se bude na ty uprchlíky, kteří pocházejí z takzvaných bezpečných zemí, a běžence z ostatních států, kteří při podání žádosti o azyl dali úřadům falešné údaje.

O udělení azylu ve zrychleném řízení bude možné rozhodnout během dvou týdnů, o případném odvoláním v dalším týdnu. Očekává se, že naprostá většina případů posuzovaných ve zrychleném řízení skončí zamítnutím žádosti.

Německo také na dva roky pozastaví spojování rodin běženců, kteří se do Německa dostali. Vláda však chce dávat rodinným příslušníkům úspěšných žadatelů o azyl přednost při sestavování kontingentů lidí, které by měla země v budoucnu vyzvedávat přímo z krizových oblastí.

Zjednoduší se také vypovídání běženců, kteří se v zemi dopustili trestného činu. Nově bude možné deportovat ty cizince, kteří se v Německu dopustí zločinu a budou za něj odsouzeni k trestu vězení, a to i podmíněnému.

Dosud bylo možné vypovědět jen ty, kdo byli odsouzeni přinejmenším k ročnímu nepodmíněnému trestu. Nadále však nebude možné vrátit do země původu ty osoby, kterým by tam hrozilo mučení, trest smrti nebo politické pronásledování.

"Pro zvládnutí uprchlické krize musíme rychle omezit počet příchozích a azylový balíček k tomu otevírá cestu," řekl ve Spolkové radě premiér Saska-Anhaltska Reiner Haseloff. Podle něj ale v pátek schválená opatření sama o sobě nestačí. "Je důležité obnovit ochranu vnějších evropských hranic, zajistit solidární rozdělování běženců v EU. Pokud se to nepodaří, musíme přistoupit k národním řešením," řekl.

O potřebě evropského řešení mluvila i premiérka Porýní-Falce Malu Dreyerová. "Musíme spolupracovat se státy na vnější evropské hranici a podporovat kancléřku (Angelu) Merkelovou v její snaze zachránit Evropu. Zavírání vnitřních hranic ničemu nepomůže, na otevřené Evropě jsme hospodářsky závislí," řekla.

Zemští premiéři se shodli, že po omezení počtu přicházejících uprchlíků se Německo bude muset zaměřit na jejich integraci. "Věřím, že azylový balíček nám pomůže překonat aktuální krizi. Pak budeme muset udělat další velký krok a to je integrace běženců do společnosti, aby mohli přispět ke společnému blahobytu celé země," řekl saský premiér Stanislaw Tillich.

Související