Světová banka pozvedla Českou republiku v hodnocení podnikatelského prostředí. V celosvětovém žebříčku Doing Business 2017 přiřadila v celkovém hodnocení podnikatelského prostředí Česku 27. příčku, to oproti loňskému hodnocení představuje zlepšení o devět pozic. Ještě v roce 2010 skončila na 74. místě.

Na zlepšení hodnocení okamžitě reagovali ministři, kterých se nejlepší ukazatele týkají. "Osobně mne těší především skok o 29 míst u indikátoru zavedení elektřiny, kde jsme zapracovali na vyjasnění metodiky, takže se konečně srovnává srovnatelné. Samozřejmě že mám radost z obhájení prvního místa v podmínkách pro zahraniční obchod, což je také v gesci ministerstva," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Zemi také v žebříčku pomohl indikátor placení daní, kde si Česko polepšilo ze 122. příčky na 53. místo. "Uživatelsky přátelské prostředí pro placení daní a celkové zjednodušení daňového systému jsou naší jednoznačnou prioritou pro nadcházející období. Usilovně na nich již pracujeme například v rámci projektu MOJE daně," řekl ke zveřejněnému žebříčku ministr financí Andrej Babiš.

Naopak za pochvalu nestojí ukazatel hodnotící vyřizování stavebního povolení. Tam se Česká republika propadla o tři příčky dolů na pozici 130.

"Ke spaní na vavřínech ovšem není důvod, a meziroční propad o tři příčky ve vyřízení stavebního povolení je vážnou brzdou ekonomického růstu a nejvyšší prioritou k řešení," dodal ministr Mládek.

Zpráva Doing Business hodnotí podnikatelské prostředí ve 190 zemích světa. Prostřednictvím indikátorů je posuzována právní regulace, administrativní a finanční, případně i časová náročnost spojená se vznikem a fungováním malého či středního podniku.

Spolu s World Competitiveness Yearbook prestižního švýcarského manažerského institutu IMD představuje Doing Business respektovaný zdroj informací při rozhodování investorů o umístění přímých zahraničních investic.

Meziroční srovnání hodnocení podnikatelského prostředí v ČR

Indikátor (odpovědné ministerstvo v ČR) Pořadí DB 2017 Pořadí DB 2016
Celkové umístění 27 36
Vstup do podnikání (MSP) 81 93
Vyřízení stavebního povolení (MMR) 130 127
Zavedení elektřiny (MPO) 13 42
Zápis do katastru (MSP) 31 37
Přístup k úvěrům (MF) 32 28
Ochrana investorů (MSP/MF) 53 57
Placení daní (MF/MPSV) 53 122
Zahraniční obchod (MPO) 1 1
Vymahatelnost práva (MSP) 68 72
Úspěšnost věřitelů v insolvenčním řízení (MSP) 26 22
Zdroj: Světová banka
Související