Rozhovory mezi Evropskou unií a Británií o britském odchodu z evropského bloku by se měly nejprve zabývat především rozvázáním vzájemných vztahů a zajištěním právní jistoty pro občany, firmy a mezinárodní partnery. Až poté, co bude v této oblasti dosaženo "dostatečného pokroku", budou možné přípravné a předběžné diskuse o budoucích obchodních vztazích. Postup jednání v několika fázích předpokládá návrh politického rámce rozhovorů o brexitu, který připravil předseda Evropské rady Donald Tusk.

"Zahájení paralelních vyjednávání o všech tématech ve stejnou dobu, jak někteří v Británii navrhli, nebude," prohlásil Tusk. EU ale podle něj sdílí britskou touhu udržet silné vzájemné vztahy i po brexitu.

"Silné vazby přesahující ekonomiku a zahrnující bezpečnostní spolupráci zůstávají v našem společném zájmu," zdůraznil šéf Evropské rady. Text jeho návrhu, který zveřejnil server Politico, také připomíná, že vztah nečlenské země s EU nemůže přinášet stejné výhody jako plnoprávné členství v unii.

Dokument Tusk předložil poté, co vláda premiérky Theresy Mayové ve středu oficiálně oznámila záměr Británie opustit evropský blok. Dopis, kterým tak ministerská předsedkyně učinila, se zmiňuje právě o možnosti souběžných jednání o podobě britského odchodu i o budoucích vztazích.

"Musíme zajistit, že Británie dodrží všechny své finanční závazky a záruky, které na sebe jako členský stát převzala," uvedl předseda unijních summitů s tím, že EU své závazky dodrží.

O Tuskem připraveném textu nyní bude jednat ostatních 27 unijních států, jejichž lídři by konečnou podobu měli potvrdit na mimořádně svolaném summitu 29. dubna. Podle premiéra Malty Josepha Muscata ale už nyní mezi zeměmi panuje v zásadě shoda.

Věcí prvořadé důležitosti je ochrana občanů EU žijících a pracujících v Británii, upozornil Tusk. Až do brexitu jsou jejich práva zajištěna. "Ale musíme zajistit jejich postavení a situaci po (britském) odchodu recipročními, realizovatelnými a nediskriminačními zárukami," řekl. Je též potřeba zabránit právnímu vakuu pro společnosti v době, kdy po brexitu přestane v Británii platit unijní právo.

V Británii zatím skotská první ministryně Nicola Sturgeonová v dopise adresovaném Mayové oficiálně požádala, aby Londýn umožnil Skotům uspořádat referendum o nezávislosti dřív, než Británie vystoupí z EU. Mayová k vývoji ve Skotsku ale nedávno řekla, že teď není čas na nové referendum, protože Británii čekají dvouletá vyjednávání o podmínkách brexitu.

Podle Tuska tak bude základním cílem jednání minimalizace nejistot a zmatků způsobených britským rozhodnutím z EU odejít. "Jde v zásadě o snahu nějak kontrolovat škody," poznamenal.

Tuskův dokument se také zmiňuje o případných přechodných uspořádáních, pokud to bude právně možné. Ta však musí být jasně definovaná a časově omezená a předpokládají trvající platnost všech unijních pravidel.

Tuskem předložený text rovněž upozorňuje na význam mírového procesu v Severním Irsku a na snahu vyhnout se vzniku "tvrdé hranice" mezi Irskem a britským Severním Irskem. Odstavec je také věnován britským vojenským základnám na Kypru.

Související