Sjezd Komunistické strany Číny, který skončil v úterý v Pekingu, odstartoval podle čínských komunistů novou éru spojenou se jménem současného generálního tajemníka a prezidenta Si Ťin-pchinga. Čínští komunisté teď budou místo důrazu na hospodářský růst nově dbát na vyváženost ekonomiky a na posílení role Číny v zahraničí.

Si Ťin-pching byl na sjezdu vyzvednut mezi největší postavy komunistické historie, na roveň zakladatele komunistické Číny Mao Ce-tunga. Speciálního ideologického posvěcení se dostalo také jeho projektu Nové hedvábné stezky. S Čínou chce v rámci této iniciativy spolupracovat i Česko.

Armáda do pozoru

Si na sjezdu výrazně posílil svoji pozici a bude ho nyní mnohem těžší kritizovat. Stal se součástí komunistického kánonu, a tak jeho oponenti mohou být obviněni z kritiky strany, což s sebou nese ztrátu politické funkce, pracovního místa a někdy i trestní postih. Ve stranických stanovách se nově objeví "Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy v nové éře", kterým se má strana řídit.

204 členů

ústředního výboru zvolil sjezd Komunistické strany Číny. Ti dnes vyberou opravdové vládce, členy stálého výboru politbyra.

Znamená to, že se Si dostává na úroveň Maa, jeho "myšlení" je jako jediné uvedeno ve stranických stanovách. A je tak jen o stupínek níže než "marxismus-leninismus" jako ideologie, kterou se strana oficiálně řídí. I reformátor Teng Siao-pching, který zavedl do Číny kapitalismus, získal ve stanovách jen zmínku o své "teorii". Tedy nižší stupeň než Si a Mao.

Zatímco povýšení "teoretika" Si Ťin-pchinga na úroveň Maa (i když není zatím jasné, co vlastně znamenají jeho dosud dost neurčité myšlenky) se čekalo, do stranických stanov nově přibudou další dvě důležité poznámky. Zaprvé že strana má "absolutní" vedení nad armádou. Vzhledem k nedávným čistkám v armádních špičkách se to dá vykládat tak, že ačkoliv Čína neustále posiluje armádu, ta si nesmí příliš "vyskakovat". Nadále bude řízena ideologií přes rostoucí sebevědomí profesionálních vojáků.

Další novinkou je začlenění Nové hedvábné stezky (Pás a stezka) do stranických stanov. Jde o oblíbený prezidentův projekt námořního a pozemního spojení Číny s Evropou a Afrikou. Peking spolu se soukromými čínskými firmami investuje miliardy dolarů do továren a zlepšení silnic, železnic i překladišť v desítkách zemí. Peking tím rozšiřuje svůj vliv ve světě.

Hedvábná stezka může také souviset s posilováním role státních podniků, o níž se na sjezdu mluvilo. Prioritou Číny, jak se zdá, naopak už není ekonomický růst, ale "vyvážený" či "pěkný" růst − tedy růst vlivu země v zahraničí a spotřeby doma. Zda to povede k rychlé změně ekonomické politiky, není jasné.

Ze složení ústředního výboru strany, který vybral sjezd (na návrh předsednictva, tedy dosavadních funkcionářů), se spíše zdá, že heslem je "kontinuita" a postupné změny. Proto je v novém ústředním výboru a bude i v politbyru třeba současný premiér Li Ke-čchiang, jenž je jinak pokládán za Siova politického protivníka.

komentář: Kočka soudruha Siho vyráží do světa

Strýček Si navždy?

Zatím však není jasné, jak dlouho bude Si Ťin-pching v Číně vládnout. V souladu s dosavadní tradicí by měl být generálním tajemníkem strany i čínským prezidentem jen dvě volební období, tedy do roku 2022 a 2023.

Omezení na dvě pětiletá období zavedl Teng Siao-pching jako důsledek změn po Maově smrti. Nikdo se už neměl stát neomezeným vůdcem strany, který by mohl podle libosti odvolávat či nechávat uvěznit své spolupracovníky. Si ale nenaznačil, kdo by mohl být jeho nástupcem. Dosud to udělali od Maa všichni generální tajemníci na začátku svého druhého mandátu a náznaky se objevily už před tím.

Si Ťin-pching bude dnes oficiálně znovuzvolen do čela strany na prvním zasedání ústředního výboru. Zároveň bude vybráno politbyro a členové jeho stálého výboru, nejužšího kroužku funkcionářů, kteří fakticky vládnou zemi.

Mezi nimi by měl být někdo z mladších straníků, potenciální nástupce Si Ťin-pchinga. Podle dosavadních spekulací a složení ústředního výboru, z něhož se politbyro a jeho stálý výbor vybírají, ale nikdo takový není na dohled.

Související