Do Česka by mohlo v příštích letech přitéct z evropských fondů zhruba 18 miliard eur,
tedy přes 460 miliard korun. Navrhla to Evropská komise. Jde o peníze, které by Česko
mohlo získat z příštího evropského rozpočtu pro léta 2021 až 2027. Komise tak Česku
„přiklepla“ o necelou čtvrtinu peněz méně, než kolik můžou Češi vyčerpat ze současného
rozpočtu, který platí do roku 2020.

„Je jasné, že vzhledem k našemu velmi pozitivnímu hospodářskému výkonu, který trvá už
několik let, dostaneme z evropských fondů méně peněz, než dřív,“ řekl HN český státní
tajemník pro EU Aleš Chmelař. Evropské fondy slouží hlavně k podpoře chudších států a
regionů v rámci unie.

Ke schválení nového evropského rozpočtu je nutný souhlas všech zemí EU a Evropského
parlamentu. Česko tak ještě může v rámci vyjednávání získat víc prostředků, než kolik mu
navrhla přidělit Evropská komise. Její návrh taky nezahrnuje peníze pro české zemědělce.
Výši dotací na zemědělství komise navrhne v pátek.

Evropské fondy dnes

Z Evropských strukturálních a investičních fondů může Česko v letech 2014 až 2020 získat až 24 miliard eur, tedy přes 600 miliard korun.

Nejdůležitější je Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti. Dotace z nich Česko používá na stavby a opravy silnic a dálnic, ochranu životního prostředí nebo na rekonstrukci památek.

 

Korupce? Jen výjimečně

 

Často se mluví o tom, že dotace jsou v Česku masivně zneužívány. Míra chybovosti u nich ale ve skutečnosti podle kontrolorů z Evropského účetního dvora dosahuje jen nízké jednotky procent. Chyba přitom ve většině případů neznamená, že se stal vědomý podvod.

 

Bez dotací to neumíme

 

Česko z evropských dotací pokrývá víc než 40 procent veškerých veřejných investic, jako jsou například zmiňované stavby a opravy silnic. Po jejich úbytku tak bude muset přemýšlet, čím je nahradí.

Je to přitom možné už teď - vedle národních dotací v evropském rozpočtu existují i programy, které rozdělují podporu podle toho, kdo je schopen předložit kvalitní projekt.

Jednotlivé evropské země tedy o tyto peníze soutěží mezi sebou. Česko ale ve využívání těchto prostředků naprosto selhává.

Fakt, že Česko bohatne, je hlavním důvodem pro to, že by mělo z evropských dotací dostat
méně peněz. Kromě toho Brusel chce, aby klesl celkový objem prostředků určených na
tyto dotace. V novém rozpočtu navrhuje dát mnohem větší důraz například na zvládnutí
migrace, než dosud. Na boj s migrací a na ochranu hranic má jít zhruba 35 miliard eur,
tedy skoro 900 miliard korun. To je dva a půl krát větší částka, než v současném rozpočtu.
„Chceme víc investovat do oblastí, kde žádná země EU nemůže jednat osamoceně, nebo
kde je efektivnější, abychom konali společně,“ prohlásil eurokomisař pro rozpočet Günther
Oettinger. Česko boj s migrací jako jednu z priorit EU jednoznačně podporuje.

České regiony už jsou vesměs bohatší, než nejchudší oblasti Itálie, Řecka a dalších jižních
zemí. Evropská komise tak chce část dotací přesměrovat právě na evropský jih, který trápí
vysoká nezaměstnanost mladých nebo náklady spojené s pobytem velkého počtu žadatelů
o azyl. Největší část podpory ale i dál půjde do bývalých komunistických zemí.

„Komise nevyslyšela některé členské státy, které volaly po provázání evropských fondů a
dalších politik, jako je například migrace,“ ocenil státní tajemník pro EU Chmelař. Brusel
tedy nenavrhuje „potrestat“ ty země, které odmítají přijímat uprchlíky.

Společný evropský rozpočet je v poměru k velikosti ekonomiky zemí EU velmi malý,
dnes tvoří jen zhruba jedno procento jejich hospodářského výkonu. Dotace z evropských
fondů jsou ale pro státy střední a východní Evropy velmi významné. Například Česko z
nich platí víc než 40 procent svých veškerých veřejných investic. Jestliže do budoucna
dostane méně peněz, bude muset najít náhradní zdroje například na stavbu infrastruktury
nebo podporu vědy a výzkumu.

Něco takového je přitom možné už teď. Vedle národních dotací v evropském rozpočtu
existují i programy, které rozdělují podporu podle toho, kdo je schopen předložit kvalitní
projekt. Jednotlivé evropské země tedy o tyto peníze soutěží mezi sebou.

Česko ale ve využívání těchto prostředků naprosto selhává. Například z programu podpory
pro vědu a výzkum Horizon 2020 získalo jen jedno procento peněz, které jsou v něm k
dispozici. Mnohem úspěšnější, než Česko, je v tomto ohledu například Řecko. Kdyby
Česko dosáhlo aspoň takové úspěšnosti svých projektů, jakou má Řecko, mohli teď mít
čeští vědci k dispozici o dvě miliardy korun víc, ukazují statistiky Evropské komise.

Ještě mnohem větší přínos než z evropských dotací má Česko z faktu, že jako člen EU je i
členem jednotného evropského trhu. České firmy tak mají přístup k půl miliardě
evropských zákazníků. Do zemí EU směřuje skoro 85 procent veškerého českého vývozu.
Zhruba 18 miliard eur, které chce Evropská komise Česku přidělit v příštím rozpočtu, je
částka v cenách roku 2018. Při započtení předpokládané inflace by dotace mohly v letech
2021 až 2027 dosáhnout až 20 miliard eur, tedy zhruba 520 miliard korun.

Související