Prologis z výsledků průzkumu dále analyzuje, zda jsou tyto trendy udržitelné. Odpověď podle něj zní „ano“, a to ze dvou důvodů: e-commerce přináší spotřebitelům značnou hodnotu a logistické nemovitosti mohou vytvořit daleko větší hodnotu než vzrůstající náklady s nimi spojené.

„E-commerce je udržitelná díky dvěma zásadním faktorům: zaprvé zákazníkům poskytuje špičkové hodnotové nabídky, zadruhé, logistické nemovitosti samy o sobě vytváří hodnotu přesahující náklady spojené s jejich výstavbou či provozem,“ řekl Dirk Sosef, viceprezident Prologis pro výzkumné a strategické iniciativy v Evropě.

Prologis dále uvádí, že e-commerce umožnila vznik tzv. „synchronizovaného obchodu“ (Synchronized Commerce), kde výběr/platbu/doručení jako součásti dodavatelského řetězce provádí maloobchodníci namísto spotřebitelů. Zvyšování efektivity, větší rozmanitost a větší pohodlí jsou vedlejšími přínosy této změny.

Průzkum podle Prologisu také odhaluje, že rostoucí náklady na modernizaci logistických areálů jsou v porovnání s celkovým dodavatelským řetězcem relativně malé (méně než pět procent výdajů a 25 až 50 bazických bodů tržeb), přesto modernizace a inovace mohou výrazně zlepšit úroveň služeb i řízení nákladů.

„E-commerce přibližuje dodavatelské řetězce k českým spotřebitelům. Poptávka po logistických nemovitostech roste převážně v okolí populačních center, jako je Praha. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat, a to zejména proto, že e-commerce se v České republice oproti západní Evropě stále spíše rozvíjí,“ dodal Dirk Sosef.

Související