Pod ledovou čepičkou na jižním pólu Marsu se podařilo vědcům pomocí radaru detekovat jezero plné kapalné vody. Jde o přelomový nález, vodu v tak velkém množství se dosud na planetě nalézt nepodařilo. V minulosti sondy zachytily pouze to, že v určitých oblastech planety v daném ročním období zřejmě teče velmi slaná voda. Případně byly nalezeny výpary molekul vody.

Studie byla zveřejněna v časopise Science, je výsledkem práce italských vědců, kteří analyzovali data ze sběru pomocí speciálního přístroje z období let 2012 až 2015. Samotný přístroj MARSIS je na orbitě planety již od roku 2003. Zařízení funguje tak, že vysílá radiové vlny skrz led a následně analyzuje jejich odraz. Ten je jiný, pokud vlny projdou vodou, skálou nebo jinou hmotou. Vědci provedli řadu simulací, na jejichž základech si jsou jistí, že se jedná o vodu.

Data odhalila, že jezero je skryté v hloubce 1,5 kilometru pod ledem a na délku má přibližně 20 kilometrů. Jedná se o takzvané ledovcové jezero, které zůstalo uvězněné pod příkrovem ledu, na Zemi se tato jezera nacházejí například na Antarktidě nebo v Grónsku. Jezero na rudé planetě může hostit život. Na Zemi v tomto typu jezer již byl v minulosti nalezen. Studie ale přesně neuvádí hloubku vodní vrstvy. Italští vědci tak nemohou určit, zda jde o podzemní nádrž, nebo o vrstvu kalu. 

Podle vědců je pravděpodobně jezero slané a prostředí není příliš příznivé životu v té podobě, jaká je známá na Zemi. Existují ale mikrobi, kteří jsou schopni se na slané prostředí adaptovat. "Myslím, že je to první kandidát na místo, kde je život schopen vydržet," komentoval nález jezera šéf vědeckého týmu Robert Orosei.

Podle vědců je teplota v jezeru na Marsu přibližně -68,15 stupně Celsia, což je na první pohled v rozporu s tím, že by mohla být voda kapalná. Nicméně rozpuštěné soli a zároveň tlak ledu mohou udržet vodu tekutou i při teplotě kolem minus 74 stupňů. Vědci nedokážou s jistotou říci, zda jsou mikrobi schopni v tomto prostředí přežít. Zároveň dodávají, že bohužel v současnosti nedokážou vzorky vody jakkoliv odebrat. Nakonec nejhlubší vrty na Marsu se pohybujících roverů jsou v řádech desítek centimetrů.

Dalším horkým kandidátem na hostitele života je měsíc Enceladus, který obíhá kolem Saturnu. Pod jeho povrchem se nachází oceány slané vody. Před měsícem se podařilo dokonce potvrdit, že obsahují organické molekuly, které jsou základními kameny života. Složitější organické molekuly, jež mohou být stopami života, byly nedávno nalezeny i na Marsu.

Samotnou přítomnost vody na Marsu potvrdila již planetární sonda Mars Express v lednu 2004. Na jižním pólu identifikovala výpary molekul vody z ledu, a získala tak vůbec první přímé doklady o jeho existenci na rudé planetě.

Související
Související